تبلیغات
کلوپ تابستانی انیمه ^^ یامیو و آکاری - Shiruba کیست ؟

نام : شیروبا (=نقره ای)
نوع : روح _ الهه
لقب : الهه وهم
متولد : February 02
رنگ مو : نقره ای
رنگ چشم : نقره ای
قدرت : هیپنوتیزم کامل _ هیپنوتیزم حواس 5 گانه _ در مراحل بالا تر کنترل مغز
رابطه با یامیو : همزیستی _ انگلی  همزاد یامیوئه یه جورااایی 
محل زندگی : داخل جسم یامیو  شیروبا ایز انگل اجباری 
_ شیروبا جاودانه بوده و نمیتونسته بمیره مگر اینکه همزاد خودشو پیدا میکرده و با تصاحب جسمش و کشتن روح اون به جای اون میمرده ( مگ داریم ؟؟؟ ) ... شیروبا ک از جاودانگیش و سوءاستفاده گر هایی ک دنبال قدرتش بودن خسته شده بوده دنبال همزادش میگرده تا ... 
شوما در همین حد بدونید توضیحات بیشتر تو رمانمه !! POWERED BY YAMIYO

پشتیبانی