تبلیغات
کلوپ تابستانی انیمه ^^ یامیو و آکاری - Shiruba کیست ؟

نام : شیروبا (=نقره ای)
نوع : روح _ الهه
لقب : الهه وهم
متولد : February 02
رنگ مو : نقره ای
رنگ چشم : نقره ای
قدرت : هیپنوتیزم کامل _ هیپنوتیزم حواس 5 گانه _ در مراحل بالا تر کنترل مغز
رابطه با یامیو : همزیستی _ انگلی